Klimat

Uppsala, ibland kallad ungdomens stad, har ett klimat som är typiskt för Mälardalen, det vill säga varma, förhållandevis torra, somrar och inte särskilt kalla vintrar. Varje år brukar det falla snö i Uppsala med omgivningar, men snön brukar tyvärr inte ligga så länge utan blir snabbt till slask. Det vanligaste är att turister besöker staden …

Trevliga byggnader i Uppsala och Sverige

Uppsala var en gång Sveriges huvudstad och en av landets första universitetsstäder. Här finns flera historiska och erkänt vackra byggnader från stadens storhetstid. I domkyrkan ligger Gustav Vasa, Sveriges första kung, begravd. Gustav Vasa var också den kung som lät bygga Uppsala slott på Kaseåsen på samma sidan av Fyrisån strax utanför Uppsalas centrala delar. …