Stadens historia

Uppsala har en 1000-årig historia som är väl värd att berättas. Genom åren har staden varit ett religiöst centrum, men även en central plats för högre utbildning och forskning. Det tidiga Uppsala låg där nu Gamla Uppsala ligger och var hem till Sveriges katolska domkyrka. Platsen försvagades på grund av landhöjningen och det var inte längre lätt att nå Mälarens havsvik Ekoln. Kyrkan brann ner och ärkestiftet flyttades till Östra Aros – östra åmynningen – den nuvarande platsen för staden Uppsala. Flytten av staden skedde officiellt då Erik den Heliges reliker flyttades till det nya Uppsala.

Lärdomssätet Uppsala

Uppsala universitet grundades år 1477 genom en bulla från påven Sixtus IV. Universitetet blev då det första i Norden. Kansler för universitetet blir ärkebiskop Jakob Ulfsson. Under Gustav Vasas regeringsår avvecklas i stort sett all undervisning vid universitetet som var katolskt och reformationen omöjliggjorde undervisningen. Gustav Vasa förstärkte sin närvaro i staden genom att anlägga Uppsala slott med börja 1549. Den protestantiske kungen Gustav II Adolf upprättade universitetet med tonvikt på statsvetenskap och teologi, luthersk sådan. En omfattande rivning av äldre hus genomfördes och staden fick sin rutnätsplan efter Anders Torstenssons överinseende.

Stadsbranden och den moderna staden växer fram

Stadens historiaEn förödande stadsbrand plågade staden år 1702. Enligt sägnen ska Olof Rudbeck med hög röst dirigerat släckningsarbetet från taket på Gustavianum, vilket troligen blev hans död några månader senare. Domkyrkan brändes ut helt och även slottet skadades allvarligt. Universitetet fick en naturvetenskaplig inriktning med ämnen som fysik, kemi och nationalekonomi. Carl von Linné påbörjade katalogiserandet av växter och Anders Celsius introducerade den hundragradiga temperaturskalan. Hans hus finns kvar idag vid gågatan/Svartbäcksgatan där det står lite på sniskan. Senare skulle de vetenskapliga institutionerna uppleva en tillbakagång som inte hävdes förrän i mitten av 1800-talet.

Industrialismen tog fart i Uppsala med livsmedels- och tegelindustri. Senare uppstod en stor textil- och tryckeriindustri. År 1866 kom järnvägen till Uppsala, vilket betydde mycket för handel och industri. En idag diskutabel händelse inträffade 1921 då Statens institut för rasbiologi inrättades genom ett riksdagsbeslut. Under 1960- och 70-talet byggdes staden ut kraftigt i Luthagen, Eriksberg, Flogsta, Norby, Gottsunda med fler stadsdelar som byggdes upp under miljonprogrammet. Samtidigt skedde en kraftig avindistrualisering då många företag som grundats på 1800-talets andra hälft stängde. Idag bor det cirka 220 000 personer i Uppsala kommun.