Konstruktion i Sverige

Det finns en trend att städer växer på höjden och det gäller även i Sverige där det byggs allt fler höga byggnader. Vi har nu i Sverige tolv byggnader som är över 100 meter höga. Stilarna har varierat väldigt via åren och gått från renässans och barock via rokoko och jugend till nationalromantik och funktionalism. Idag ser vi en hel del av stilen postmodernism. Denna stil introducerades under 1970-talet som en efterföljare av funktionalismen (modernismen). Nedan tittar vi närmare på några typiska byggstilar som är vanliga i Sverige.

Aktörer

När det gäller bygg och konstruktion av byggnader i Sverige finns det ett flertal stora aktörer på marknaden. Tre av de största byggbolagen är Skanska, NCC och Peab. Bland de stora spelarna finns även välbekanta namn som JM, Svevia och Veidekke Sverige. Byggbranschen växer snabbt i och med att bostadsbyggandet har ökat som en följd av en ökad efterfrågan på nybyggnation. Branschen är även en av de större arbetsgivarna. Peab har till exempel nästan 15 000 anställda i koncernen om man räknar in utöver bygg även projektutveckling, anläggning och industri.

Konstruktion i Sverige

Byggstilar

Influenserna för svensk byggstil och arkitektur har hämtats utifrån landets gränser för att sedan anpassas till vår kontext. Influenserna kommer i regel från andra europeiska länder, men även från USA. Neoklassicismen som stil blev till exempel gustaviansk stil i ett svenskt sammanhang och art déco blev i Sverige istället den egna konstruktionsstilen nordisk klassicism. Influenserna började komma under 1600- och 1700-talet från utländska arkitekter som kom till Sverige. Under 1900-talet kom nya influenser från USA. Historiskt sett har byggnader och monument skapats ända sedan stenåldern i Sverige.

Bland några av de mest omtalade svenska byggnaderna i modern tid sett till dess konstruktion hittar vi bland annat Turning Torso i Malmö. Byggnaden är konstruerad som en vriden torso som sträcker sig 190 meter upp, vilket gör den till Sveriges högsta. På andra plats över högsta byggnader hittar vi Kista Science Tower i Stockholm med sina 162 meter. Det gör den till Sveriges och Nordens högsta kontorsfastighet. NCC byggde Kista Science Tower som blev klart 2002. Andra byggnader uppmärksammade för sin konstruktion är Gothia Tower i Göteborg och Malmö Live i centrala Malmö.